26 april 2018

Everdina Catharina Maria Wolters trouwde met twee broers

26 april 2018 0
Everdina Catharina Maria Wolters wordt geboren op 12-04-1893 in Amsterdam, dochter van Antonie Johannes Wolters en zijn tweede vrouw Sientje Westerhof.

Everdina trouwt op 18-jarige leeftijd met de een jaar oudere Pieter Andries de Hoog, ook geboren in Amsterdam en een werkman.

Twee kinderen worden uit het huwelijk geboren:

- Siertje, geboren in 1912.
- Pieter Andreas, geboren in 1915.

Zo'n vijf maanden na de geboorte van Pieter Andrieas overlijdt vader Pieter Andreas, slechts 23 jaar jong.
Huwelijksakte Everdina en Jan
Twee jaar later hertrouwt Everdina met Jan de Hoog, geboren in 1895, glazenwasser van beroep, en broer van Pieter Andreas. Samen krijgen ze nog twee dochters en een zoon. Everdina overlijdt in 1936, 43 jaar jong.

In oktober 1945 hertrouwt Jan met Gijsbertha Schweinsbergen. Hij overlijdt in  1960.
---------------------------------------------------------
Everdina en ik hebben met het echtpaar Jacob Wolters en Johanna Bekkers dezelfde voorouders.

21 april 2018

Jannetje Besteman werd ter dood veroordeeld

21 april 2018 0
Johanna, ook wel Jannetje, Besteman wordt gedoopt in Alkmaar op 30 juni 1799 als dochter van Joannes Besteman en Maria Abrams. Op 25 juni 1820 trouwt Jannetje met Willem Melker. Het jaar daarvoor was Catharina, de zus van Jannetje, getrouwd met Pieter Melker, broer van Willem. Uit het huwelijk van Jannetje en Willem worden geen kinderen geboren. In 1831 overlijdt Willem, 33 jaar jong.

In De avondbode van 19-02-1839 staat er in het rechtbankverslag ook iets over de persoon Jannetje.
Maartje Waardijk, getrouwd met C. Floris, ontdekte op 11 oktober 1838 dat er brand was in de Graaf van Egmond, het huis van Jannetje aan de Heul in Alkmaar. Ze klopte aan bij het huis van Jannetje, maar er werd niet opengedaan. Er werd brand geroepen waardoor de buren wakker werden. (Het gebeurde in de avond)

Een aantal mannen drongen het brandende huis binnen om proberen de brand te blussen met gevaar voor eigen leven. Opvallend was dat alle deuren in het huis gesloten waren.

In 1837 had Jannetje het perceel verhuurd aan de heer Geenhuizen. Nadat hij de som van 91 gulden voor een jaar had betaald, ontstonden er ruzies waarbij Jannetje het niet schuwde om dreigementen te uiten. Ze weigerde het huis ook te leveren aan Geenhuizen. Hij mocht, totdat hij een andere woning had, in een kamertje in het huis van Jannetje verblijven.Wel had zij de deur van de kamer die met de rest van het huis in verbinding stond dichtgespijkerd. Wel kon hij via de andere deur naar buiten.
Over Jannetjes gedrag voor en tijdens de brand

Jannetje werd schuldig verklaard aan moedwillige brandstichting en ter dood veroordeeld, uit te voeren aan een paal, binnen de stad Alkmaar. Overigens was de laatste terechtstelling in Alkmaar in 1816.  
 Groninger courant 22-02-1839
De avondbode april 1839
Tot een uitvoering van de straf komt het niet. Volgens de volkstelling van 1840 zit  Jannetje in de vrouwengevangenis in Gouda. Daar overlijdt zij ook in oktober van dat jaar.
 --------------------------------------------
 De man van Jannetje, Willem, is een broer van mijn voormoeder Aafje.

18 april 2018

Gefeliciteerd mama

18 april 2018 0
Vandaag zou mijn moeder 65 jaar zijn geworden. Helaas is ze net als mijn vader niet meer onder ons. Toch een happy birthday mam waar je ook bent. We missen je.

Elisabeth Hoeksema viel in het water

Nieuwsblad van het Noorden 10-05-1893
Loppersum, 8 Mei. Hoe gevaarlijk het is, kleine kinderen zonder opzicht te laten loopen, bleek dezer dagen weder te Loppersum; terwijl het ruim vierjarig meisje van den prov. wegwerker K. Hoeksema alhier, jl, Zondagnamiddag alleen naar haar tante zoude gaan, is zij onderweg aan 't spelen geraakt, op de trekschuit liggende in de Wijmers, en door een ongeluk waarschijnlijk in 't water gevallen. 

De ouders ongerust geworden zijnde dat het kind des avonds niet weer thuis kwam, hebben alle middelen in 't werk gesteld 't weer op te zoeken, doch tevergeefs, totdan den volgenden avond 8 uur de schipper J. Pilon met een schippershaak het lijkje opvischte, op pl.m. 100 Meter afstand van de schuit.

Elizabeth Hoeksema was het dochtertje van Klaas Sierts Hoeksema en Elizabeth Dwarshuis.

16 april 2018

Statistieken familie Toonder

16 april 2018 0
Vandaag tijd voor de statistieken van het nageslacht van het echtpaar Heertje Garmts en Tijmke Eisses. Het nageslacht voert de achternaam Toonder. Stripauteur Marten Toonder en diens broer, schrijver Jan Gerhard Toonder, komen ook in deze stamboom voor.

- In totaal heb ik 393 personen, waarvan 209 mannen en 179 vrouwen.

- Mijn overgrootouders Jantje van der Bleek en Johan Hendrik Snijder zijn het langst getrouwd geweest, 75 jaar vier maanden en 27 dagen.

- Harm Bruins en Kristina Holema waren het kortst getrouwd, een jaar, drie maanden en 12 dagen.

- Eisse (Isaac) Toonder was viermaal getrouwd, met Aaffien Hindriks Boekeloo, Catharina Kramer, Grietje Vegter en Blanche (Blazina) Wiskerke.

- Anje Roeters was met 17 jaar, een maand en drie dagen de jongste persoon die trouwde. In 1933 trouwde ze met Edzer Tuik.

- Mijn betovergrootvader Pieter van der Bleek was met 66 jaar en 10 dagen het oudst toen hij met Anna Maria Verhees trouwde.

- Met veertien kinderen uit twee huwelijken kreeg Pieter van der Bleek de meeste kinderen. Het echtpaar Anna Toonder en Jan Teerling kreeg samen  elf kinderen.

- Stientje Toonder en Klaas van der Bleek  kregen tweemaal een tweeling, Pieter Dijkema en Elisabeth Noorman en Anna Toonder en Jan Teerling  beiden een keer.

- Toonder en Van der Bleek zijn de namen die het meest voorkomen. Toonder komt 69 maal voor, Van der Bleek 45.

- De voornamen die het meest voorkomen zijn Eisse bij de mannen en Antje bij de vrouwen.

14 april 2018

Petrus Stuyfbergen was consul in Canton

14 april 2018 0
De Gooi- en Eemlander 22/09/1915
- Ver gebracht! Bij Kon. Besluit is de heer P. Stuyfbergen, geboren te Alkmaar, benoemd tot consul der Nederlanden te Canton in China, buiten bezwaar van 's lands schatkist.

De nieuwbenoemde consul is uit eenvoudige ouders geboren; zijn vader is doodgraver aan het R.-K. kerkhof en in korten tijd - zonder academische studie - heeft hij zichzelf zoo vooruit weten te brengen, dat hij thans door de Nederlandsche Regeering tot een in dezen tijd zoo hoogen post van vertrouwen geroepen is.

Petrus Stuijfbergen wordt op 19 september 1884 geboren in Alkmaar. Zijn zus Anna Maria is mijn overgrootmoeder. Toen hij consul werd, was hij ongehuwd. In mei 1921 wordt aan Petrus, op zijn eigen verzoek, eervol ontslag verleend. Eind die maand trouwt hij met de ook uit Alkmaar afkomstige Antonia Johanna Faesen.


In 1931, Petrus is dan agent van de Holland-China Handels Comp. te Shanghai, wordt hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Bataviaasch nieuwsblad 05/03/1931
Eind jaren dertig keren Petrus en Antonia terug naar Nederland, waar hij in 1946 overlijdt in Driebergen-Rijsenburg.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Pocket | ►